Rovniankova 6, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
+421 2 455 200 37
+421 903 464 319
stevosro@stevosro.sk
 

Vzhľadom na široký sortiment ponúkaných služieb nie je ľahké stanoviť jednotlivé ceny za ponúkané dopravné služby. Preto ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitným spôsobom a pokúšame sa vyhovieť jeho požiadavkám. Ak sa na nás obrátite, vypracujeme vám cenovú ponuku šitú na mieru.


Pravidelných zákazníkov a dlhodobé zákazky cenovo zvýhodňujeme a ponúkame služby nad rámec štandardu, aby sme si vytvorili stabilnú a spokojnú klientelu.

 
©2014 STEVO s.r.o.