Rovniankova 6, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
+421 2 455 200 37
+421 903 464 319
stevosro@stevosro.sk
 

V súčasnosti používame na vykonávanie tejto činnosti vozidlá a stroje typov:

V prípade záujmu zákazníka vieme zabezpečiť aj inú mechanizačnú, nakladaciu alebo
žeriavovú techniku od našich partnerských firiem.

 
©2014 STEVO s.r.o.