Rovniankova 6, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
+421 2 455 200 37
+421 903 464 319
stevosro@stevosro.sk
 

Štefan Vorčák – Števo: Firma vznikla v roku 1993 a zaoberá sa dopravou sypkých materiálov. Od bežných presunov materiálov sme činnosti rozšírili o výkopové práce, úpravy terénu, búracie práce a demolačné práce.


Stevo s.r.o.: Spoločnosť bola založená v roku 2001. Hlavnou činnosťou je medzinárodná cestná nákladná doprava so špecializáciou na prepravu ADR (preprava nebezpečných vecí). Našim najvýznamnejším partnerom v tejto oblasti je Air Products Slovakia s.r.o., pre ktorú vykonávame prepravu technických plynov, medicinálnych plynov a kryogénnych kvapalín.


Hlavným cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie dopravných a mechanizačných služieb v požadovanej kvalite prostredníctvom špičkovej dopravnej a mechanizačnej techniky a profesionálneho prístupu všetkých zamestnancov.


Z dôvodu zaistenia vysokej kvality poskytovaných služieb dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, používanie ochranných pracovných prostriedkov a vykonávame pravidelné školenie a vzdelávanie zamestnancov.

„Našim cieľom je poskytovať služby šité na mieru zákazníka.”

 
©2014 STEVO s.r.o.