Rovniankova 6, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
+421 2 455 200 37
+421 903 464 319
stevosro@stevosro.sk
 

Vitajte na stránke firmy Stevo s.r.o.Štefan Vorčák – Števo.

Predmetom našej činnosti je:

 
©2014 STEVO s.r.o.